Åland Runt 2024 3-5 juli 

Nu är det klart för anmälningar till Åland Runt 2024. Våra finska flerskrovsvänner SCTL.fi bjuder in oss till en härlig 3-dagars segling med vänner. 

Allt sker ju på ideell grund så det har tagit lite tid att får ordning på hemsidan. 

Information och anmälning sker på  http://sctl.fi/fi/en/aland-runt-2024-se/ 

Anmälda båtar samt kommande resultat finns på http://sctl.fi/fi/aland-runt-registrations-and-results-2024/ . Det tar oftast någon dag innan anmäld båt kommer upp på listan eftersom det görs manuellt 

Finnarna kör efter mätregel Multi2000 som är ganska lik vår SRS. Omvandling från SRS till Multi2000 kommer att ombesörjas av tävlingsledningen, ange bara ert SRSW tal. 

Det här är ju en “familjekappsegling” 3 dagar med 20-30 NM per dag. Förberedda hamnplatser och aktiviteter. Speciellt i Västerhamnen i Mariehamn och i Kärringsund kan det normalt vara svårt att få plast annars. 

Gemensam översegling från Stockholms skärgård, Kapellskär/Söderarm är planerad till måndag 1 juli med reserv tisdag. Förhoppningsvis får vi en dag till sightseeing i Mariehamn. Det är bara 20NM öppet hav mellan Söderarm och Nyhamn, landsynt hela vägen. 

Mer information följer. Jag håller kontakt med finska förbundet så ring mig gärna om ni har frågor. Jan Törnqvist 070-5465017. 

Kappseglingar 2024

Dags att planera in årets kappseglingskalender för flerskrovseglare. Nedan är listan som togs fram på SCTS kappseglingsmöte i januari. Rösta genom att markera dina planerade race och klicka på Vote.

Saknas det något race eller är det några felaktigheter? – skicka en blänkare till mailto:webmaster@scts.se

Vilka kappseglingar planerar ni för säsongen 2024?

 • Lidingö Runt 2024-05-04 (6%, 3 Votes)
 • Gullviverallyt 2024-05-09 (6%, 3 Votes)
 • Öppet hav 2024-05-11 (4%, 2 Votes)
 • Ornö Runt 2024-05-18 (6%, 3 Votes)
 • Vårracet TBK 2024-05-25 (8%, 4 Votes)
 • Kolfiberrodret 2024-06-14 (10%, 5 Votes)
 • Midsummer Solo Challenge 2024-06-14 (0%, 0 Votes)
 • Pantaenius Bohusracet 2024-06-27 (0%, 0 Votes)
 • Gotland runt Archipelago race 2024-06-28 (2%, 1 Votes)
 • Gotland runt 2024-06-29 (4%, 2 Votes)
 • Värmdö Multi Edge 2024-06-28 (6%, 3 Votes)
 • Hermanö Runt 2024-08-03 (0%, 0 Votes)
 • Robline Solo challenge 2024-08-10 (4%, 2 Votes)
 • Tjörn runt 2024-08-17 (0%, 0 Votes)
 • Stockholm archipelago raid 2024-08-22 (2%, 1 Votes)
 • Göran Marström Race 2024-08-23 (0%, 0 Votes)
 • Visbypokalen 2024-08-23 (0%, 0 Votes)
 • Granprix 2024-08-24 (13%, 6 Votes)
 • Nordics yacht open 2024-09-07 (10%, 5 Votes)
 • Lidingö shorthand 2024-09-14 (4%, 2 Votes)
 • Kålö höstkapp 2024-09-21 (0%, 0 Votes)
 • Värmdö Multi Raid 2024-09-21 (13%, 6 Votes)
 • Åland runt 2024-07-03--05 (0%, 0 Votes)

Total Voters: 9

Loading ... Loading ...

Kallelse till SCTS ÅRSMÖTE 2024 

Tid: lördagen den 23 mars, samling kl. 15:00 

Plats:  One Design Center Sweden AB, Prästkragens väg 40, 132 45 Saltsjö-boo, alternativt digitalt via Teams, se nedan.  

Länk till mötet erhålls efter registrering via registrering gällande SCTS årsmöte 2024 

Bifogat denna kallelse finner du; dagordning, verksamhetsberättelse samt valberedningens förslag, notera att ordförandeposten ännu är vakant. 

Efter årsmötets avslutande kommer dagens värd; Ulrik Börnke, dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter under rubriken ”Tågvirke och stumma segel”, något som är en viktig kombination för oss som gillar flerskrovssegling. 

Från klockan 18 så har vi bokat ”rummet” på restaurang Ashai Fondue&Grill, Sveavägen 35 och det vore så klart kul om det var så många som möjligt som vill göra oss sällskap där. 

För att kunna planera för antalet medlemmar som planerar att delta på plats hos One Design Center så vill vi att du/ni anmäler ert deltagande via länkat formulär som du finner här, anmälan årsmöte 2024

Då SCTS är en riksförening så är det viktigt att även alla medlemmar utanför Stockholm kan delta på årsmötet.  

Att genomföra ett hybridmöte har dock sina utmaningar men vi ska i alla fall göra det så bra som det är möjligt. 

Vad det gäller Teams; det ska vara möjligt att ansluta via webbrowser. Läs mer om Teams och vad som krävs via Microsoft

Detta är ett SCTS medlemsmöte, medlem blir du enkelt via SCTS.se eller Swish 

  Vinnare SCTS cup 2023 Jonas Davidsson-Vitell

  Sammanfattning av Jonas Föredrag på SCTS höstmöte

   

  Introduktion

  Jonas, en välkänd och respekterad seglare inom SCTS-gemenskapen, delade med sig av sin passion och expertis inom flerskrovsegling. Han har en imponerande bakgrund som sträcker sig från jollesegling och vindsurfing till att bli en mästare i trimaransegling.

  Seglingsbakgrund och Utveckling

  Jonas började sin resa med familjekappsegling och vindsurfing, där han lärde sig vikten av anpassning och innovation. Hans framgångar i SM i vindsurfing och som reserv vid OS i Korea 1988 visar på hans djupa engagemang och skicklighet inom sporten.

  Segeldesign och Innovation

  En fascinerande aspekt av Jonas föredrag var hans detaljerade diskussion om segeldesign. Han beskrev hur han modifierade sina vindsurfingsegel genom att göra dem bredare, vilket påverkade hans syn på segelns effektivitet. Denna erfarenhet överförde han till trimaransegling, där han favoriserade breda, lättseglande segel som erbjuder en mer avspänd upplevelse och bättre hantering.

  Båtdesign och Anpassningar

  Jonas delade med sig av sina erfarenheter av att anpassa sin trimaran, Triohe. Han talade om vikten av att ha en välbalanserad båt och hur han experimentellt ändrade roderdesign och andra båtdelar för att optimera prestandan. Hans erfarenhet av att byta rodret på Triohe för att förbättra balansen och hanteringen illustrerar hans djupa förståelse för båtdesignens subtiliteter.

  Tävlingstaktik och Strategier

  Under sin seglingskarriär har Jonas utvecklat en imponerande förmåga att förstå och använda tävlingstaktik till sin fördel. Han diskuterade hur han använde sin kunskap om lokala vindförhållanden och strömmar för att få ett försprång i tävlingar. Ett exempel han nämnde var hans strategi under Robline Solo Challenge, där han utnyttjade sin kunskap om strömmar i Östersjön för att navigera effektivt och vinna betydande tid.

  Personliga Lärdomar och Reflektioner

  Ett återkommande tema i Jonas föredrag var vikten av att lära av både framgångar och misslyckanden. Han betonade vikten av att anpassa sig till föränderliga förhållanden och att inte vara rädd för att prova nya strategier. Jonas reflektioner över sina upplevelser i olika regattor gav en unik inblick i hans tänkesätt och hur han utvecklats som seglare.

  Framtidsvisioner och Planer

  Mot slutet av sitt föredrag delade Jonas sina visioner och planer för framtiden. Han uttryckte en önskan att inkludera sin hund mer i sitt seglingsliv, vilket speglar hans personliga värderingar och kärlek till både sport och familj. Dessutom diskuterade han möjligheten att experimentera med olika segelkonfigurationer och förstärkningar för att fortsätta förbättra hans seglingsupplevelse.

  Avslutande Tankar

  Jonas föredrag var en inspirerande resa genom hans seglingsliv, fylld med lärdomar, innovationer och personliga reflektioner. Hans berättelser och insikter erbjuder en djupgående inblick i flerskrovseglingens värld och inspirerar till fortsatt passion och utforskning inom sporten.

  SCTS Höstmöte 2023 hos Candela

  Hej alla SCTS medlemmar,

  som meddelats tidigare så hälsas alla medlemmar välkomna till SCTS Höstmöte 2023 tisdagen den 21 november kl 18.

  Det är möjligt att delta via teams eller på plats hos Candela, Frihamnsgatan 25.

  För att kunna planera kvällen så vill vi att du som kommer att närvara på plats anmäler detta senast torsdagen den 16 november. Anmälan gör du via formuläret som du finner nedan.

  Om intresset överstiger antalet tillgängliga platser så kommer SCTS medlemmar ha förtur, anmälda gäster får då stå tillbaka.

  Ditt deltagande via teams anmäler du via följande länk; https://events.teams.microsoft.com/…/022d473a-8962-4a56…

  Välkomna hälsar SCTS styrelse!

  Kappseglingskalender flerskrov 2023

  Efter årets kappseglingsmöte så sattes det ihop en lista på seglingar där vi kan räkna med att det ställer upp andra flerskrovsbåtar.

  Date Challenge
  13/5Lidingä runt
  13/5Varracet TBK
  18-21/5Gullviverallyt
  27/5Omö runt
  10-12/6Varmdo Multi Edge
  16-17/6Kolfiberrodret
  17-18/6Midsummer solo challenge
  2-5/7Gotland runt
  29/6Bohusracet
  28-29/7Bornholm runt
  12/8Robline solo challenge
  19-20/8Ingmarso race TBK
  18-19/8Visbypokalen
  19/8Tjorn runt
  26/8Granprix
  1/9Liding shorthand
  9/9Nordic yachts open
  23/9Varmdo Multi raid
  23-24/9Kalo höstkapp

  SCTS Årmöte 2023 Tisdag 7/3 kl 19:00

  Plats: North Sails, Ängshyddevägen 1, Lidingö, 181 31 alternativt via Teams.
  Länk till mötet erhålls efter registrering via registrering gällande SCTS årsmöte 2023, se länk längst ner
  Efter årsmötets avslutande kommer kvällens värd; Anders Lewander, ge en ”Inspirations föreläsning; med fokus bland annat på storskotets betydelse”
  Dagordning
  1. Mötets öppnande
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  3. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
  4. Frågan om mötets behöriga utlysande
  5. Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
  6. Redovisning av verksamhetsberättelsen
  7. Redovisning av ekonomisk berättelse
  8. Revisorernas berättelse
  9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
  10. Val av styrelsemedlemmar och funktionärer
  11. Val av revisorer
  12. Val av valberedning
  13. Fastställande av årsavgift 2024
  15. Övriga frågor
  16. Mötets avslutande
  Då SCTS är en riksförening så är det viktigt att även alla medlemmar utanför Stockholm kan delta på årsmötet.
  Att genomföra ett hybridmöte har dock sina utmaningar men vi ska i alla fall göra det så bra som det är möjligt.
  Vad det gäller Teams; det ska vara möjligt att ansluta via webbrowser. Läs mer om Teams och vad som krävs via Microsoft.
  Detta är ett SCTS medlemsmöte, medlem blir du enkelt via SCTS.se eller Swish; 123 210 1699
  Länk för att registrera anslutning till mötet via Teams; https://teams.microsoft.com/…/Ad4O0ge-_0CcYrZvmzcy7w…

  Kappseglingsmöte SCTS 2/2 2023 19:30. Mingel från 18:00

  Välkommen till SCTS Kappseglingsmöte 2023,
  Under kvällen pratar vi segling och går igenom säsongens kappseglingskalender. Målsättning är att öka det totala deltagandet och få till större startfält med gemensam prioritering.
  Gabriel von Euler kommer att prata om SRS 2023 och eventuella nyheter.
  Mötet kommer att modereras av Johan Hedlund.
  Det kommer så klart även att finnas tid för mingel, och du som har eventuella frågor gällande kappsegling och SRS är så klart också välkommen.
  Delar av styrelsen kommer att finnas på plats från kl 18, och vi vill så klart ha sällskap av andra flerskrovsintresserade. Mat och dryck finns att köpa i restaurangen för förtäring i vårt mötesrum.
  Vi kommer att genomföra mötet på nedre botten, i eget rum. Gå längst in i restaurangen och sedan nedför trappan, fråga personalen om du är vilse.
  Vi lånar rummet utan kostnad, men vi vill så klart uppmuntra till att ni inhandlar mat och dryck under kvällen så att restaurangen tycker att det är värt besväret och vi är välkomna igen på samma förmånliga villkor.
  Välkomna till en trevlig kväll, hälsar SCTS styrelse!
  ps du har väl kommit ihåg att betala medlemsavgiften för 2023? ds