Texel

Svenska Texel mätetal (TR tal)

Båttyp Segelnummer Båtnamn Ägare TR TCF
Farrier F-32SR SWE3 Today Anders Roth 96 1.042
Dragonfly 800 SW SWE218 Ruffhäxan Kaj Nilsson 126 0.794
SeaCart 30 Modified SWE6 Bonite Stefan Eliasson 95 1.053

Se all mätdata för båtar i ovanstående tabell.

Ansök om TR tal hos SCTS

Endast för medlemmar.  Kontaktperson är anders.g.roth(at)telia.com. Det kommer att ske ett par mättillfällen per år, mest på våren.

Några principer

 1. En båt får vid kontrollmätning inte väga mindre än vikten som ligger till grund för TR talet. Vid kontrollmätning är det ok att väga mer, att väga mindre bryter mot ärlig segling. Enklast är följande princip, är det relevant för tävling och har du det med på tävling, låt det då vara i båten annars, ta ur det för vägningen, då kan du också ta ur det när du tävlar. Ta också ur det för vägning ifall du någon gång vill lätta båten för en tävling.
 2. Har du utombordare skall den vara med och har du lös bensindunk så skall den innehålla max tio liter bensin.
 3. En båt vägs med endast en uppsättning segel (ett av vardera stor, fock/genua, screecher/code 0, genacker/spinacker). Dessa segel skall vara eller bli inmätta vid mättillfället.
 4. En båt får under tävling ha så många segel de vill ombord.
 5. En båt får bara föra segel som mätts in för segling enligt Texel regeln.
 6. Om en båt låter mäta in två eller fler segel av samma typ (stor, fock/genua, screecher(code 0, genacker/spinacker) så räknas endast det segel som får störst rankad yta till underlag för TR talet.
 7. Varje båtägare betalar förekommande kostnader i samband med mätning (kran, kranbil, våg) Texelgeneralens arbete är gratis.

Förberedelse  för mätning

 1. Ha inget onödigt i båten (öl, sovsäckar, grill, typ dylikt).
 2. Töm vatten och septi -tank(ar).
 3. För smidig hantering, ha båten och utrustning i skick. Detta innebär, ha med de segel du vill mäta in och ha dom loss från bom och förstag. Låt seglen ligga i båten om vi börjar med vägning.
 4. Medtag stroppar om du har centrum eller fixpunkt -lyftinfästningar.
 5. Medtag pengar för kran och eller våg hyra.

Se Danska Texel mätbrev