SCTS-mästerskapet

Instiftan

SCTS-mästerskapet instiftades 1986 på initiativ av Per Georén. Segraren erhåller ett ståtligt vandringspris i form av en bit däcksbalk från Amiralskeppet Rikswasa.

Kappseglingsmästerskapet 2022

Bertil Claesson vann 2022 med “Jena”, på andra plats kom Jonas Davidsson Vitell med “Triohe”  och  på tredje plats Mikael Gattberg med “Akka”. Fullständiga resultat finns längre ner på sidan under “Tidigare kapseglingsmästare” 2022

Regler för 2023

Reglerna för 2023 års mästerskap fastställda enligt nedan.

Regler:
1. Deltagare
1.1. Flerskrovsbåtar tillhörande SCTS-medlemmar, och båtarnas ägare, tävlar i SCTS Kappseglingsmästerskap. En båt kan seglas av flera olika skeppare.
1.2. Ägarbyte medför att den tävlande båten därefter räknas som ny deltagare.
1.3. Med ”båtar” avses nedan alla deltagande flerskrovsbåtar, oavsett om de ägs av SCTS-medlem eller inte.
2. Kappseglingar som räknas
2.1. Endast tävlingar och resultat som kommit till SCTS kännedom räknas.
2.2. Endast öppna tävlingar som i förväg är sanktionerade av SSF eller SCTS räknas.
2.3. Endast klasser/tävlingar enligt SRS eller annat, av SCTS godkänt, respitsystem räknas.
2.4. Endast kappsegling med minst två (2) startande flerskrovsbåtar räknas.
3. Beräkningar av placeringar och poäng
3.1. Båt som startar får en (1) poäng och därutöver en (1) poäng för varje besegrad båt som startat. Båt som diskvalificeras anses besegrad av övriga båtar och får noll (0) poäng totalt.
3.2. Arrangörens officiella resultat gäller om inte ett verifierat fel föreligger.
3.3. I kappseglingar med flera deltävlingar gäller totalresultatet. Om arrangören endast delar ut placering för båtar som fullföljt alla deltävlingar räknas båtar som inte deltagit i alla deltävlingar som DNF.
3.4. Endast båtar med giltiga, av SCTS godkända, respittal kan få poäng
3.5. Om enskrovsbåtar ingår i totalresultat för kappseglingen räknas totalresultatet om med dessa båtar borttagna från delseglingarna.
4. Poängsammanställning
4.1. Vid lika poäng, blir slutplaceringen lika.
4.2. Det kan bara finnas en segrare. Om flera båtar delar på första plats vinner den som vunnit flest gånger i gemensamt deltagna kappseglingar. Om detta inte räcker, räknas sammanlagda poäng i gemensamt deltagna kappseglingar. Om detta inte räcker, räknas totalt antal deltagna kappseglingar. Om detta inte räcker vinner den som haft flest segrar. Om inte detta räcker vinner den som haft flest andraplaceringar och så vidare. Om inte detta räcker avgörs mästerskapet med slantsingling.
5. Regeltolkning.
5.1. SCTS styrelse är slutgiltigt beslutande vid eventuella tolkningstvister.

Tidigare kappseglingsmästare

2022     Bertil Claesson Jena Corsair 31 1-D
2021      Bertil Claesson   Jena  Corsair 31 1-D
2020     Bertil Claesson   Jena  Corsair 31 1-D
2019     Bertil Claesson   Jena  Corsair 31 1-D
2018     Bertil Claesson   Jena  Corsair 31 1-D
2017     Gustaf Winqvist   Gill  Dragonfly 28 Sport
2016     Gustaf Winqvist   Gill  Dragonfly 28 Sport
2015     Gabriel von Euler Acinonyx  Gepard XL
2014     Gustaf Winqvist   Gill  Dragonfly 28 Sport
2013     Gustaf Winqvist   Gill  Dragonfly 28 Sport
2012     Jonas Davidson Vitell     Märta     Corsair F-27
2011     Jonas Davidson Vitell     Märta     Corsair F-27
2010     Göran Wallmark & Jonas Seweling     Jena     Corsair 31 1-D
2009     Joacim Torkelson     Adrenaline     Corsair Sprint 750
2008     Björn Sagerman      BS25     One-off 7.6 m katamaran
2007     Christer Rygaard     Gunpowder II     Dragonfly 800
2006     Harald Versteegh     SWE 279     Corsair XTR
2005     Mats Johansson     Vilda     Dragonfly 800
2004     Håkan Widmark/Hans Ahlinder     T-35     T-35
2003     Christer Rygaard     Gunpowder II     Dragonfly 800
2002     Mats Leander     Aranea     Seaon 96
2001     Christer Rygaard     Gunpowder II     Dragonfly 800
2000     Mats Johansson     Högtryck     Dragonfly 25
1999     Beje Forslund     Imse Vimse     Pinta
1998     Joakim Lindholm     EEE     One-off 8.0 m trimaran
1997     Gabriel von Euler     Gepard     Gepard
1996     Inställt
1995     Inställt
1994     Gabriel von Euler     Gepard     Gepard
1993     Ulrich Lindberg     Air    Dragonfly
1992     Per Georén     Genovevo de la O     Maram
1991     Gabriel von Euler     Gepard     Gepard
1990     Lars Wigerstedt     Elgen     Firebird
1989     Gabriel von Euler     Gepard     Gepard
1988     Inställt
1987     K-H Fredlund     Spindeln     Dragonfly
1986     Calle Tempte     Miss Sweden     My-Cat

Lämna ett svar