Flerskrovsbladet 2015-3

Nu bör alla medlemmar ha fått Flerskrovsbladet 2015-3 i brevlådan. Tack till alla som bidragit med material! I tidningen finns inbetalningkort och betalningsinstruktioner, så se till att betala in medlemsavgiften för 2016 redan nu innan årsskiftet.

Nya Eldracet – ny datum 4-5 okt på Getfoten – INSTÄLLT

 Inställt – mer information kommer

Lördagen 4 oktober 2014 med start 11.00 – var det tänkt

Tyvärr har alla makter varit emot oss, alltifrån influensa, brutna centerbord, upptagning på båtklubben etc varför vi till slut bara var 3 båtar kvar. Dessutom gjorde vi ett sent byte från Nässlingen till Getfoten samt ändrade datum. SCTS styrelse var dock positiv till arrangemanget och vi försöker nog nästa år igen.

Det är ett sent arrangemang men SCTS har under många år haft, först bastuköret, sen blev det Nässlingen och nu Getfoten. Någon form av höstkappsegling kommer att finnas med i nästa års kappseglingskalender.

För SCTS styrelse
Jan Törnqvist

Getforten

 

Bladet nr 2

På tissga nästa v
Bladet nr 2 snart ute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På tisdag nästa vecka läggs Bladet nr 2 på brevlådan. Det innehåller bland annat en matrikel och mycket annat.
Det går ut till alla betalande medlemmar 2014. Har du inte betalt men vill ha Bladet så betala in snabbt, så får du ditt ex också.

Flerskrovsbladet nr 2 2014

Ny deadline för Bladet är den 20 april. Med er medlemmars hjälp hoppas vi att få tillräckligt med material för att kunna komma ut med ett nytt nummer innan säsongen startar på riktigt. Texterna kan handla om vad som helst, bara det i vid mening handlar om flerskrovssegling. Vi gör all layout och redigering, så det behöver inte vara perfekt på något sätt. Text helst i wordformat och bilder som jpg-filer.

paraw-trimarans-3Mailas till u l r i c h @ t r i m a r a n . s e

Bladet #1 2013 i medlemmarnas brevlåda

Nu är Bladet ute. Det är på 24 sidor, varav en matrikel på fem sidor. I övrigt innehåller detta nummer tips på hur man väger sin båt, hur man lyfter en trimaran och viktig information  från kappseglingsmötet bland annat. Dessutom ett personligt reportage från “Inga Grunds” Harken Solo-segling och ett semesterseglingsreportage från s/y Sosua. Allt bygger på material från våra medlemmar och Bladet är en av medlemsförmånerna. Är du inte redan medlem så är det enkelt att gå med. Följ bara instruktionerna under länken “SCTS” ovan!

framsida

Gamla nummer av Flerskrovsbladet finns nu på hemsidan under “SCTS”

Nu ligger Flerskrovsbladet nr 1 från 2007 och fram till 2012 nr 2 under “SCTS”/”Flerskrovsbladet”. Bland annat blad nr 1 från 2012 med bilder från IMM 2012.

Now the SCTS magazine, Flerskrovsbladet, No 1 from 2007 until 2012 No. 2 on the SCTS website under “SCTS” / “Flerskrovsbladet.” Among other Journal 1 from 2012 with images from IMM 2011