Flerskrovsbladet 2015-3

Nu bör alla medlemmar ha fått Flerskrovsbladet 2015-3 i brevlådan. Tack till alla som bidragit med material! I tidningen finns inbetalningkort och betalningsinstruktioner, så se till att betala in medlemsavgiften för 2016 redan nu innan årsskiftet.