Bladet #1 2013 i medlemmarnas brevlåda

Nu är Bladet ute. Det är på 24 sidor, varav en matrikel på fem sidor. I övrigt innehåller detta nummer tips på hur man väger sin båt, hur man lyfter en trimaran och viktig information  från kappseglingsmötet bland annat. Dessutom ett personligt reportage från “Inga Grunds” Harken Solo-segling och ett semesterseglingsreportage från s/y Sosua. Allt bygger på material från våra medlemmar och Bladet är en av medlemsförmånerna. Är du inte redan medlem så är det enkelt att gå med. Följ bara instruktionerna under länken “SCTS” ovan!

framsida