SCTS årsmöte 9 mars 2013 på Älvsjömässan

Det var Christels första årsmöte som ordförande. K-B valdes till mötesordförande. De två rullade mötet. Christel var väl påläst i våra stadgar och kände väl till fallgroparna i administrativa frågor som kom upp.

Vi fick en ny medlem i styrelsen. Den före detta proffskappseglaren Robert Gerling som efterträdde Gustaf Winqvist som ansvarig för kappseglingskommittén. Vi fick också ett par redaktörer. Dels den redan adjungerade Ulrich Lindberg som gjort de senaste Flerskrovsbladen.  Han blev utsedd till redaktör för bladet.  Vi fick också en ny webbredaktör, Anders Jangö, som vi hoppas ska kunna jobba bra ihop med Ulrich, så vi får en röd tråd mellan blad och webb.

När de mer formella delarna av mötet var avklarade så hade Christel lagt till några punkter som hon bollat med oss i styrelsen. Det kan också ses om Christels programförklaring. Först prioriterade hon SCTS roll nationellt och internationellt. Nationellt är det bland annat fråga om att åter arbeta mer med de olika klasserna inom flerskrov och hitta möjligheter till samverkan och effektivisering av administrativa arbetet till gagn för mer (kapp-)seglad tid.

Christel hade redan varit i kontakt med ett antal olika klassers representanter och identifierat vad som kan göras bättre tillsammans. Vi har alla ungefär samma problem som hur orka exponera sig och synas på så många mässor som möjligt, hur orka få ut papperstidningar och hålla en bra webbsida, hålla kontakten med medlemmar och driva tävlings- samt cruisingverksamhet.

Kappseglingskommitténs har kommit igång med arbetet av ett samordnat RiksMästerskap. Och Björn Hägerman har redan varit i kontakt med Nynäshamns kommun för att kunna arrangera RM där 2014. Mötet gav Christel sitt stöd för att arbeta vidare med RM och övriga samarbeten med mål att effektivisera flerskrovsverksamheten i Sverige.

En sådan verksamhet är medlemshantering. Där togs upp flera olika idéer till att skapa ett närmare SCTS mellan medlem och förbund. Detta exempelvis genom starkare regioner som också kan känna stöd från SCTS. Ett annat sätt att skapa bättre kontakt är att vi i styrelsen blir bättre på att se till att enskild medlem känner sig väl mottagen och därefter sedd i SCTS.

Ett uppskattat inslag i årsmötet var när Klabbe Nylöf kom och berättade om sig själv och sina projekt. Bland annat gjorde han reklam för racernas race på Riddarfjärden i september. Då vill Klabbe förutom flerskrovsbåtar även se X35:or och Drakar. Mer om Klabbes framträdande i nästa blad.

Efter Klabbes mycket uppskattade framträdande fortsatte mötesförhandlingarna. Bland annat med både racing- och cruisingsnack. Det gällde Texel Rating och SRS och resan i sommar till IMM 2013 i Warnemündes nya jätte(-fina)-hamn.

Texelsnacket skötte Gabriel med stöd av Christel. Efter kort historiebeskrivning kom Gabriels förslag om att Texel Rating även fortsättningsvis hanteras inom SCTS. Mötet beslöt stödja Gabriels förslag att Anders Roth från Limhamn även i år blir ansvarig för SCTS Texel Rating-arbete och medlem i kappseglingskommittén.

Sista punkten på årsmötets dagordning var Carl-Henrik Posse som presenterade sitt och Marie-Louis Hägermans förslag på eskader till IMM 2013. I nuläget ser planen ut så att eskadern lämnar 08-området den 13 juli för att vara framme i god tid till 25 juli i Warnemünde då IMM 2013 inleds. Mer om det kommer på annan plats i bladet samt på www.multihulls.org.