Varmt välkommen till Lidingö Runt 2012!

Tävling: Lidingö Runt.
Alla segelbåtar med en standardsegelyta på minst 10 kvm.

Mätregel är endast SRS. 5 startande båtar eller fler av samma typ ger egen klass.
Shorthanded bildar egen klass (max två personer ombord) med eller utan spinnaker.
Klass Express får tävla utan dynor ombord.

Datum: 2012-05-12.

Arrangör: Lidingö Segelsällskap.


1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.
1.2 Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.
1.3 Alla båtar ska ha nummerlapp som tillhandahålls av arrangören veckan före tävlingen.
Platser och tider meddelas senare på www.lidingorunt.se

2. Villkor för att delta

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten
till sin nationella myndighet.
2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den
arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som
någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 2012-05-08 kl 24.00 via Lidingö Runts webbplats www.lidingorunt.se
Anmälan ska innehålla uppgifter om:
namn, e-postadress, mobiltelefon, adress, postnummer och ort, klubb, båttyp, segelnummer,
båtnamn, SRS kategori/Standardbåt/Klassbrev/Mätbrevsbåt, om man avser segla med eller utan spinnaker,
samt eventuell annan information till Lidingö Runt
Klassindelning:
Lidingö Runt 2012 – SRS Kölbåt
Lidingö Runt 2012 – Klassregelbåtar
Lidingö Runt 2012 – ORC int
Lidingö Runt 2012 – SRS Flerskrov
Lidingö Runt 2012 – SRS Kölbåt Shorthanded (max två personer ombord) – med eller utan spinnaker.
Lidingö Runt 2012 – Classic Yacht SRS/SSkF
Lidingö Runt 2012 – Klass Öppen
Anmälningsavgiften är 400 kr till och med 30 april. För båtar som också seglar Lidingö Runt Bana söndagen den 13 maj är anmälningsavgiften 600 kr.
Därefter efteranmälan 1 200 kr till och med 8 maj som är sista dagen för anmälan!
Beloppet betalas till plusgiro 1 27 04 – 3, ange ID-nummer samt rorsman som avsändare.

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras i samband med avhämtning av nummerlapp.
4.2 Mätbrev för SRS mätbrevsbåtar ska visas upp i god tid innan en båt kappseglar.
Kontakta Svenska Seglarförbundet, www.svensksegling.se eller per telefon. 08-459 09 95

5. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna kommer att finnas på Lidingö Runts webbplats www.lidingorunt.se
senast den 10 maj, samt delas ut i samband med nummerlappsutdelning (se webbplatsen för tid och plats).
Tävlingsdagen finns handlingarna också på Ångbåtsbryggan, 250 m NV startbryggan.

6. Kappseglingsområde

6.1 Kappseglingarna genomförs runt Lidingö enligt skiss som kommer med
seglingsföreskrifterna samt publiceras på hemsidan.

7. Banan

7.1 Banan seglas motsols med start vid bryggan nedanför Foresta– genom en gate Ost om Duvholmen –
Väst om Strömsö – Mål vid Torsviks fyr. Alla rundningsmärken ska tas om babord.
Banans längd är cirka 13,5 M. Grund- och djupuppgifter i sjökortet är högst relevanta till exempel:
Ost Duvholmen, Bosögrundet, Norrängsgrundet, Prästgrundet.

8. Priser

8.1 Följande priser kommer att delas ut:
• Priser till varje klass – 1, 2, 3 samt 1 pris per påbörjad 5:e deltagare
• Göran Collins minnespris
• Spjutet – snabbaste båt
• Totalsegrare SRS
• Snabbaste Kölbåt
• Snabbaste Flerskrov
• Snabbaste Lidingöbåt
• Vandringspriser

Praktisk information

• Stickprovsbesiktning kan förekomma före start.
• Anlagstavlans placering framgår av seglingsinstruktionerna.
• Tid för första varningssignal 10.00.
• Prisutdelning sker söndagen den 13 maj kl 17.00. Plats meddelas senare.

Inkvarteringsmöjligheter:

Se destination Lidingö: www.visitlidingo.se

Rese- och transportmöjligheter:

http://www.sl.se

Karta över Lidingö:

http://www.lidingo.se/5584.html