Seglarveckan i Båstad

Jag fick en fråga från Seglarveckan i Båstad. Dom arrangerar gärna en tävling för flerskrovsbåtar helgen den 30 & 31 juli. Inget beslutat ännu. Jag sonderar läget.

Svara här om du kanske kommer eller säkert kommer på ett sådant arrangemang om det blir av (vi kommer med Today, en F-32SR).