Watski2Star Kattegatt 2008

22-23 augusti seglades tvåmanskappseglingen Watski 2 star, arrangerat av KDY och HAS med start och mål i Helsingør. Banan var 117 sjömil och gick till Anholt i Kattegatt och tillbaks.

I år var det premiär för flerskrovsbåtar. Christel Nyqvist vann med sin Corsair 750 Sprint, före den danska Corsair 31:an Liberty, en Dragonfly 920 Extreme och en SeaCart. En Lagoon och en Dragonfly 35 var också anmälda men startade ej.

Mer info: http://www.watski2star.dk/