Välkommen till årets Prova-På-segling 2010

För att kunna visa på variationerna inom flerskrov samlar SCTS ett urval av våra medlemmars båtar och kör entimmasseglingar med gäster under en dag.

På det sättet kan man pröva på olika båtar med olika egenskaper beroende på sitt intresse eller nyfikenhet.

Den 8 augusti är det dags för årets Prova-På segling.

Seglingen pågår kl 11-13, med upprop 10.30 på Östra Brobänken påSkeppsholmen i Stockholm.

Buss65 går från Centralen, Vasagatan, till Skeppsholmen.

Praktiskt

Ta med flytväst. VidProva-på-segling ska varjedeltagare bära godkänd flytväst eller seglarväst.

Ombord har vi på fötterna gymnastikskor med ljus sula, seglarskor eller seglarstövlar. Tänk på att ta med varmt plagg,även om det är varmt i luften, och ytterplagg som tål vatten. Packa I en mjukväska – vi tar inte ombord väskor med hårda stålramar.

Vi kan inte garantera att du får segla med just den båttyp du tänkt dig, att detta kan ske vid viss tidpunkteller att alla kan göra två seglingar, men vi kommer att göra allt för atttillgodose allas önskemål så långt möjligt!

Allt deltagande sker på egenrisk. SCTS som förening eller ägarna/skepparna till de båtar som kommer attfinnas, tar inte på sig något ansvar för eventuella skador eller olyckor somskulle råka inträffa. Tänk också på att arrangemanget inte är anpassat för mindre barn.

Anmälan till Prova-På
För att få delta i Prova-På ska eni familjen vara medlem i SCTS.Medlemsavgiften ska vara oss tillhanda senast onsdagen den 30 juni.

Du blir medlem genom att sätta in 190 kr på PG 506509-9. Skriv namn, telnr, och ev båttyp och segelnr på talongen.

Den som är medlem i SCTS anmäler sig och deltagande familjemedlemmar med namn till glenn@ventura.se senast onsdagen den 30 juni.