SRS mätbrev 2014

Nu är det hög tid att ansöka om/förnya SRS-mätbrev! Se information under Kappsegling / mätbrev. Tänk på att det kan ta upp till 3 veckor att utfärda ett mätbrev från det att en komplett ansökan har inkommit. Rabatt för ansökan före 21 april!