SCTS höstmöte lördag 27 oktober kl 13 – 17

Härmed kallas alla nya och gamla medlemmar till SCTS ordinarie Höstmöte.
Kom och säg ditt hjärtas mening om föreningen och dess verksamhet framöver!

Tid: Lördagen den 27/10, klockan 13.00
Plats: Svenska Kryssarklubbens lokaler, Augustendalsvägen 54, 131 52  Nacka Strand

Program
SCTS mästerskapet – prisutdeling
Hemsegling av Prout Catamarn från Medelhavet – Eva Furhoff o Lennart Pukitis
Nya Sea Cart 30 – Calle Hennix
SXK presentation – Marie-Louise Hägerman
SCTS nya hemsida – vad kan den användas till?

Preliminärt program

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesfunktionärer, ordförande, sekreterare och 2 justeringsmän tillika rösträknare
 3. Inlämnade motioner och förslag
 4. Styrelsen orienterar om nya styrelsens arbetssätt bl.a. med virtuella styrelsemöten, problem och fördelar
 5. Jan Törnqvist orienterar om nya hemsidan
 6. Flerskrovsbladets vara eller icke vara i pappersform
 7. Handicats verksamhet
 8. SCTS mästare koras
 9. Marie-Louise Hägerman orienterar om SXK verksamhet
 10. Eva Furhoff och Lennart Pukitis berättar om etapp två i hemsegling av sin Prout från Medelhavet
 11. NyaSeacart 30 presenteras av Calle Hennix

Alla önskas hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Vägbeskrivning:
Bil
Väg 222, Värmdöleden, till avfart Nacka Strand.
Följ därefter skyltarna till Hamnen

Buss
Buss 443 Slussen – Nacka Strand. Direktbuss, restid cirka 8 minuter
Buss 404 Slussen – Nacka Strand. Sena kvällar och nätter.
Buss 840 Handen – Nacka Strand via Tyresö, Älta, Sickla.
Buss 71 Norrmalmstorg – Nacka Strand via Slussen, Sickla udde, Nacka Forum.
Buss 443C Centralen (Klarabergsviadukten) – Nacka Strand. Denna buss går endast under vinterhalvåret.
För övriga busstider se SL:s reseplanerare