Rapport från Hanöbuktens Flerskrovsseglares årsmöte

080325_rsmtehfs.jpg

Söndagen den 16:e mars hade Hanöbuktens Flerskrovsseglare årsmöte i Sölvesborgs Segelsällskaps lokaler. Den här skaran träffas då och då under året för att utbyta erfarenheter och och prata flerskrovssegling. Så ovanligt att mulithullare gör så……….? Föreningen är en underförening/sektion till SCTS.

Under årsmötet avtackades avgående ordförande, Bengt Israelsson, för ledarskapet sedan föreningen startades. Bengt kunde inte medverka, så hans hustru, Gunnel, tog med presenterna med hem. Hon har också varit med sedan starten och har också gjort ett fantastiskt arbete i föreningen. Tack Gunnel och Bengt!

Som ny ordförande valdes Bengt Jönsson, Växjö, erfaren flerskrovare sedan 35-40 år tillbaka. Han har sin båt i Helgasjön numera. Som ledamot invaldes Lars Johansson, också från Växjö. Hans båt ligger i Oskarshamn. Hanöbukten sträcker sig långt numera… Under mötet planerades sommarträffen på Tjärö den 13-15 juni och höstmötet (huh!) 19 oktober.

Om någon vill ha kontakt med Hanöbuktens Flerskrovseglare så går det bra att maila till 0470.92510@telia.com eller ringa 0470-92510.

Tack för god samvaro och väl mött igen!

Lars Johansson/Iroqouis och medlem i SCTS och HFS