Lidingö Runt och material till bladet

Nu på lördag den 8 maj så går starten för Lidingö Runt 2010. Ni som deltar eller tittar på. Skicka in bilder och/eller referat från tävlingen.

Banbeskrivning med förslag på åskådarplatser finner ni här

Deadline för material till nästa blad är tisdagen den 10 maj.

Mejla dina bidrag och eventuella frågor till redaktören, Eva Furhoff