Kallelse till SCTS Årsmöte 13/3-2010

Härmed kallas alla nya och gamla medlemmar till SCTS ordinarie Årsmöte.
Kom och gör din röst hörd!
Tid: Lördagen den 13/3, klockan 13.00
Plats: Riksidrottsmuseet, Djurgårdsbrunnsv 26, buss 69, hållplats Sjöhistoriska museet

Dagordning Årsmöte:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare
 4. Frågan om mötets behöriga utlysande
 5. Fastställande av dagordningen och anmälan av övriga frågor
 6. Redovisning av verksamhetsberättelse
 7. Redovisning av ekonomisk berättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
 10. Val av styrelsemedlemmar och funktionärer
 11. Val av revisor
 12. Val av valberedning
 13. Fastställande av årsavgift 2010
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande

Alla önskas hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Deltagare i årsmötet får också gratis entré till utställningarna på museét i samband med årstmötet. Museet är öppet på lördagen mellan 11:00 och 17:00.
Efter mötesförhandlingarna kommer:

 • Jan-Åke Malmqvist att berätta om Dellencatprojektet, ett seriebygge av katamaner i cruisingstorlek av modifierat trä, www.dellencat.se.
 • Olle Hansen att visa en nysläppt video om projektet Handicat.
 • Glenn Linder att informera om nuläget vad gäller IMM 2011