Inbjudan A2 Star

Välkomna till SCTS A2 Star! Gemensam start vid Allegrogrund vid östra änden av Trälhavet lördagen den 13 juni kl 10.00 (gps-tid).

Nu är det beslutat att vi seglar endast lördag med start och mål vid Allegrogund (Bana D). Om första båt inte har passerat Östra udden på Snäckan och Or stång på grynnan vid Hägeröbotten (öster om Grinda) senast 16.00 tar vi målgång där istället (alternativ målgång). Första båt ska då meddela övriga båtar om detta, på VHF kanal 72 kl. 16.00. Alla båtar ska notera sin målgångstid (gps-tid) och meddela Gustaf.

Vi träffas efter seglingen vid Skratten, äter och umgås. Man kan välja att åka hem i den ljusa natten eller nästa morgon.

Deltagande flerskrovsbåtar ska vara beboeliga och ska ha all proviant och utrustning ombord under tävlingen. Alla båtar ska ha två personer ombord och alla seglar på det ordinarie (högsta) SRS talet. Alla båtar ska inneha giltigt SRS-mätbrev eller finnas i SRS-tabellen. Allt deltagande sker på egen risk och SCTS påtar sig inget ansvar… Båt ska vara ansvarsförsäkrad. Kappseglingsreglerna gäller. VHF är önskvärt.

Anmälan görs till gustaf@battjanst.se senast torsdag den 11 juni kl 22.00, med information om skeppare, båtnamn, båttyp, segelnummer, båtklubb, SRS-tal, och mobilnummer. Ingen anmälningsavgift.