Flerskrovsbladet

Många SCTS-medlemmar väntar nog på att “Bladet” ska dimpa ner i brevlådan. Ett nytt nummer späckat med intressant läsning: analyser, reportage, bilder, debattinlägg, kappseglingsreferat, långseglingstips, trimtips, båttester med mera, med mera. Till dags dato från maj har redaktionen fått in fyra artiklar: Gullviverallyt av Gustaf Winqvist, Lidingö Runt av Johan Dahlberg, Lidingö Runt av Jörgen Lannerstedt samt Weta SM av Rolf Karlsson. Dessutom bilder från Flerskrovsmässan i La Grande Motte. Det tackar vi för och det är jättebra men det fyller kanske en sju sidor av tjugofyra. Så fatta pennan och skriv och maila red! Det måste finnas massor av intressanta erfarenheter som övriga medlemmar med glädje tar del av. Vad hände till exempel på IMM? Spännande långsegling? Något rigghaveri som man kan lära sig något av? Med mera, med mera. Undertecknad redigerar, så texten behöver inte vara perfekt.

Edit: Mailadress  u l r i c h @ t r i m a r a n . s e