IMM 2013

Om du skall deltaga i regattan på IMM i Warnemünde så vill seglingsledningen ha lite uppgifter. Dom kräver faktiskt inte en Texel Rating från hemlandet. Följande brev kom som svar när jag frågade om deltagare behövde ha en Texel Rating för att deltaga: Fortsätt läsa ”IMM 2013”