Start-SE

IMM 2019

NÄR: 25 juli till 28 juli 2109

Insegling och tilläggning möjlig från 23 juli  anmäl till

VAR: Kungsbron, Karlskrona (samma plats som förra gången, 2001) men den här  gången med mer plats. Ytterligare möjlighet för tilläggning vid Handelskajen i anslutning till Gästhamnen.

Anmälan via denna länk:

Båt + kapten                900:-
Besättningmedlem.  100:-
Barn 0 – 12                        0:-