Styrelse/funktionärer

Välkommen att kontakta styrelsen – mail: info@scts.se

Styrelse enligt SCTS årsmöte 2021-03-17

Ordförande: Niklas Bergelv         
Vice ordförande: Christer Rygaard
Kassör: Tomas Eriksson
Sekreterare: Jan-Erik Palmquist
Ledamot: Johan Hedlund
Ledamot: Anders Andermo       Seglar en Dragonfly 800 mk3
Ledamot: Bosse Svanfeldt   Seglar en Corsair Cruze 970XL
Ledamot/Redaktör: Börje Svedman