Bli Medlem

Som medlem får du bl.a.:

 • Erfarenhetsutbyte med flerskrovsseglare av alla de sorter
 • Hjälp och tips hur du kan mäta in din båt till SRS och Texel Rating
 • Information om kappseglingar och andra aktiviteter
 • Segelträffar
 • Flera möten per år med filmvisning etc.
 • Möjlighet att låna våg så att du kan väga din båt.
 • Åtkomst till inloggningssida med artiklar och referat från seglingar
 • Medlemsbrev 3-4 ggr per år med information om vad vi gjort och vad som finns på agendan

Ny medlem blir du genom att först fylla i detta formulär, så att SCTS får dina kontaktuppgifter. Du kommer då få ett referensnummer.

Ange ditt medlemsnummer och för vilket år betalningen gäller, när du betalar in medlemsavgiften på SCTS plusgiro: 50 65 09-9
IBAN: SE21 9500 0099 6026 0506 5099
BIC kod ( Swift adress): NDEASESS

När du gjort detta är du medlem! Grattis och välkommen!

Medlemsavgifter 2017

 • Vuxen: 190 kr
 • För ytterligare familjemedlem: 40 kr
 • För ungdom under 18 år: 40 kr

Är du redan medlem sedan tidigare och vill förnya ditt medlemskap betala till konto ovan och ange tydligt namn och medlemsnummer