Watski2StarBaltic 2008

080601_w2s.jpg

29-31 maj deltog 5 flerskrovsbåtar i ett mycket vindfattigt Watski2StarBaltic. HiQ tog hem klassegern med minsta möjliga marginal före SeaCart 30 Vinden. Se resultaten här.