Välkommen till SCTS Höstmöte 2021

Välkommen till SCTS Höstmöte 2021

Tid; Torsdagen den 25 november kl 1900

Plats; via Teams, länk erhålls efter genomförd registrering, SCTS Höstmöte 2021

Övrig information och program;

Programmet för kvällen ser ut som följer, se nedan, vi siktar på att vara klara till kl 2100;

  • Välkommen till SCTS Höstmöte 2021 – Niklas Bergelv, SCTS ordförande 2021

o    lite information gällande kvällens digitala möte

o    kortfattad styrelseinformation, vad har diskuterats på styrelsemöten under året mm.

  • “Medlemshantering” – Johan Hedlund, styrelsemedlem SCTS, 2021

o    under året har styrelsen haft en grupp som tillsammans med Jan Törnqvist arbetat med processerna kring medlemshanteringen

  • Resultat SCTS-mästerskapet 2021
  • Presentation av SCTS regionala kontaktpersoner

o    Bo Rimgren, Västkusten

o    Lars Johansson, Hanöbukten

o    Hans Wigö, Gävlebukten

  • “Latest and greatest av coola snören” – Kristian Hertzberg, säljare Teufelberger GesmbH

o    Vant, förstag, internstagning, nät, fall, materialskillader …

  • Avslutning av SCTS Höst möte 2021

Mötet är avsett för SCTS medlemmar, men om du inte är medlem ännu så är du välkommen att gå med i föreningen. Om du blir medlem nu så gäller ditt medlemsskap även för 2022. Du blir enkelt medlem via SCTS.se