SCTS höstmöte 2007

SCTS höstmöte hölls lördagen den 17 november vid Oxelösund Båt & Motor som redan har sålt 17 Lagoonkatamaraner i Sverige, varav 7 för leverans 2008. Vandringspriset till årets SCTS mästare delades ut till Christer och Carina Rygaard, vana mottagare av ‘plankan’, med Gunpowder.

1.jpg2.jpg

3.jpg4.jpg

5.jpg6.jpg