Pilgrimsseglingen till Fransiskusfesten på Kökar

080325_pilgrim.jpg

En nyhet i år är
att kravet på ”samlad eskader” har slopats och att båtarna i stället
rekommenderas gruppera sig i grupper med likartade seglingsegenskaper.  För att hålla ihop det hela kommer vi i
stället att segla kortare etapper med återsamling efter varje etapp.  Bra för flerskrov, som inte längre behöver
segla i cirklar runt vikingaskeppen!

Det finns två
tillfällen att ansluta:

1. den 27e juni i Norrtelje hamn

2. den 29e juni på Arholma, om vädret
tillåter vid Arholma Norra fort, annars i Österhamnen.

Information hålls
uppdaterad på hemsidan http://fridhem.etanet.se/pilgrim.html

Syftet med denna
segling är trefaldigt:
 

 • en historisk upplevelse genom att
  försöka följa den medeltida ”Kung Valdemars segelled” samt att vi besöker
  det museala skärgårdshemmanet Björkör
 • en naturupplevelse genom att vi
  seglar genom Ålands outprickade skärgård mellan Föglö och Kökar
 • en andlig upplevelse, som de
  deltagande prästerna står för, förutom själva Fransiskusfesten på Kökar

Ingmar Ögren
ingmar.ogren@etanet.se