Fakta och fördomar kring olika former av flytetyg

En av Sveriges mångsidigaste konstruktörer, Jürgen Sass, presenterar

Ett, två, tre eller flera skrov?

Allt ska vara i balans och harmoni, i storm och stiltje

Onsdagen den 1 juni 2016 kl 19.00

Kungliga Tekniska Högskolan, Teknikringen 8 (markplanet sal: /Munin) Stockholm

Sveriges Yachtkonstruktörers Riksförening inbjuder alla intresserade välkomna till mingel, föredrag och efterföljande diskussion. Sprid denna inbjudan till alla intresserade, ta med vänner och bekanta

Anmälan till viking_builder@hotmail.com