Deadlines Bladet

Deadline för material till kommande nummer av Bladet är nu på fredag den 11 oktober.

Deadline för nästa nummer är den 20 januari 2014.

Textmaterial tas helst emot i Word-format. Vi redigerar, så det behöver inte vara perfekt.

Bilder som jpg eller jpeg. Så hög upplösning som möjligt.

Mailadressen är u l r i c h @ t r i m a r a n . s e

Om det studsar, så dela upp bilderna på flera mail.