SRS flerskrov, nyheter för 2017

För 2017 kommer flera förändringar göras i SRS:

SRS, generellt

 1. Generella nivån kommer att sänkas (division med ca 1,22)
 2. Enhetliga klassregler kommer införas (anpassningar från båda sidor)
 3. Förtydligande om placering om utombordsmotor i klassregeln

SRS, ändringar flerskrov

 1. Vindfaktorn utgår
 2. Alternativa segelsättningen blir krysställ
 3. Max 3 mätbrev per år, dvs max 2 ändrade mätbrev
 4. Provmätbrev tillåts formellt men inte i praktiken (se A.6.3 d)
 5. Antalet decimaler kommer öka till tre, vi inför steg om 0,005
 6. Ny efterfrågat mått: breddmått på skrovbihang, BS
 7. Materialval i flygande försegel ska anges: ”Nylon”, ”Polyester” (vävd, ej laminat) eller ”Laminat” (polyester, kevlar, kol etc)
 8. Ny efterfrågad övrig information:
  1. Flygande försegelhalsning som ej är i centrumlinje måste anges och hur
  2. Trapets (antal personer)
  3. Sittplattform (antal personer och typ av sittplattform)

Ändringar i ansökningsblanketterna

 1. Samma blankett för SRSm och SRSv
 2. ”Skrov” byter namn till ”Flerskrovstyp”: Nu ska man skriva ut fulla namnet, ”Trimaran” eller ”Katamaran”
 3. ”Avdriftshämmare” byter namn till ”Skrovbihang”. ”Fast” ska nu skrivas som ”Köl” eller ”Inget”
 4. ”Rabatt önskas” ändras till ”Behandlingstid”. Ange ”Normal” eller ”Lång”
 5. Tidigare mätbrev: för ett nytt mätbrev ska ”Nej” anges, för ett förnyat mätbrev ska årtal för senaste mätbrev anges, för ett ändrat mätbrev ska datum för senaste mätbrev anges.
 6. Segelmått på flygande försegel byter förkortning, t ex FLE => SLE (nu angivet i Redskapsreglerna 2017-2020)

Avgifter

SCTS sponsrar medlemmars mätbrev (lång behandlingstid) om komplett ansökan inkommit innan 31 mars. Gäller Nytt och Förnyat (inte Ändrat).

SSFs hemsida uppdateras löpande men ansökningsperioden har inte öppnat ännu.