Bidrag till Flerskrovsbladet

Skicka in ditt bidrag till Flerskrovsbladet genom att maila text och bilder till bladet@scts.se. Använd helst word-filer, men inte pdf-filer! Bilder skickas bäst som jpeg-filer (.jpg). Styrelsen är tacksam för alla bidrag och tips! Ditt bidrag är det som gör Bladet!