SCTS årsmöte 9 mars 2013 på Älvsjömässan

Det var Christels första årsmöte som ordförande. K-B valdes till mötesordförande. De två rullade mötet. Christel var väl påläst i våra stadgar och kände väl till fallgroparna i administrativa frågor som kom upp.

Vi fick en ny medlem i styrelsen. Den före detta proffskappseglaren Robert Gerling som efterträdde Gustaf Winqvist som ansvarig för kappseglingskommittén. Vi fick också ett par redaktörer. Dels den redan adjungerade Ulrich Lindberg som gjort de senaste Flerskrovsbladen.  Han blev utsedd till redaktör för bladet.  Vi fick också en ny webbredaktör, Anders Jangö, som vi hoppas ska kunna jobba bra ihop med Ulrich, så vi får en röd tråd mellan blad och webb.

När de mer formella delarna av mötet var avklarade så hade Christel lagt till några punkter som hon bollat med oss i styrelsen. Det kan också ses om Christels programförklaring. Först prioriterade hon SCTS roll nationellt och internationellt. Nationellt är det bland annat fråga om att åter arbeta mer med de olika klasserna inom flerskrov och hitta möjligheter till samverkan och effektivisering av administrativa arbetet till gagn för mer (kapp-)seglad tid.

Christel hade redan varit i kontakt med ett antal olika klassers representanter och identifierat vad som kan göras bättre tillsammans. Vi har alla ungefär samma problem som hur orka exponera sig och synas på så många mässor som möjligt, hur orka få ut papperstidningar och hålla en bra webbsida, hålla kontakten med medlemmar och driva tävlings- samt cruisingverksamhet.

Kappseglingskommitténs har kommit igång med arbetet av ett samordnat RiksMästerskap. Och Björn Hägerman har redan varit i kontakt med Nynäshamns kommun för att kunna arrangera RM där 2014. Mötet gav Christel sitt stöd för att arbeta vidare med RM och övriga samarbeten med mål att effektivisera flerskrovsverksamheten i Sverige.

En sådan verksamhet är medlemshantering. Där togs upp flera olika idéer till att skapa ett närmare SCTS mellan medlem och förbund. Detta exempelvis genom starkare regioner som också kan känna stöd från SCTS. Ett annat sätt att skapa bättre kontakt är att vi i styrelsen blir bättre på att se till att enskild medlem känner sig väl mottagen och därefter sedd i SCTS.

Ett uppskattat inslag i årsmötet var när Klabbe Nylöf kom och berättade om sig själv och sina projekt. Bland annat gjorde han reklam för racernas race på Riddarfjärden i september. Då vill Klabbe förutom flerskrovsbåtar även se X35:or och Drakar. Mer om Klabbes framträdande i nästa blad.

Efter Klabbes mycket uppskattade framträdande fortsatte mötesförhandlingarna. Bland annat med både racing- och cruisingsnack. Det gällde Texel Rating och SRS och resan i sommar till IMM 2013 i Warnemündes nya jätte(-fina)-hamn.

Texelsnacket skötte Gabriel med stöd av Christel. Efter kort historiebeskrivning kom Gabriels förslag om att Texel Rating även fortsättningsvis hanteras inom SCTS. Mötet beslöt stödja Gabriels förslag att Anders Roth från Limhamn även i år blir ansvarig för SCTS Texel Rating-arbete och medlem i kappseglingskommittén.

Sista punkten på årsmötets dagordning var Carl-Henrik Posse som presenterade sitt och Marie-Louis Hägermans förslag på eskader till IMM 2013. I nuläget ser planen ut så att eskadern lämnar 08-området den 13 juli för att vara framme i god tid till 25 juli i Warnemünde då IMM 2013 inleds. Mer om det kommer på annan plats i bladet samt på www.multihulls.org.

Gamla nummer av Flerskrovsbladet finns nu på hemsidan under ”SCTS”

Nu ligger Flerskrovsbladet nr 1 från 2007 och fram till 2012 nr 2 under ”SCTS”/”Flerskrovsbladet”. Bland annat blad nr 1 från 2012 med bilder från IMM 2012.

Now the SCTS magazine, Flerskrovsbladet, No 1 from 2007 until 2012 No. 2 on the SCTS website under ”SCTS” / ”Flerskrovsbladet.” Among other Journal 1 from 2012 with images from IMM 2011

SCTS årsmöte 9 mars 2013 på Älvsjömässan

Det var Christels första årsmöte som ordförande. K-B valdes till mötesordförande. De två rullade mötet. Christel var väl påläst i våra stadgar och kände väl till fallgroparna i administrativa frågor som kom upp.

Vi fick en ny medlem i styrelsen. Den före detta proffskappseglaren Robert Gerling som efterträdde Gustaf Winqvist som ansvarig för kappseglingskommittén. Vi fick också ett par redaktörer. Dels den redan adjungerade Ulrich Lindberg som gjort de senaste Flerskrovsbladen.  Han blev utsedd till redaktör för bladet.  Vi fick också en ny webbredaktör, Anders Jangö, som vi hoppas ska kunna jobba bra ihop med Ulrich, så vi får en röd tråd mellan blad och webb. Båda redaktörerna har valt att stå utanför styrelsen.

När de mer formella delarna av mötet var avklarade så hade Christel lagt till några punkter som hon bollat med oss i styrelsen. Det kan också ses om Christels programförklaring. Först prioriterade hon SCTS roll nationellt och internationellt. Nationellt är det bland annat fråga om att åter arbeta mer med de olika klasserna inom flerskrov och hitta möjligheter till samverkan och effektivisering av administrativa arbetet till gagn för mer (kapp-)seglad tid.

Christel hade redan varit i kontakt med ett antal olika klassers representanter och identifierat vad som kan göras bättre tillsammans. Vi har alla ungefär samma problem som hur orka exponera sig och synas på så många mässor som möjligt, hur orka få ut papperstidningar och hålla en bra webbsida, hålla kontakten med medlemmar och driva tävlings- samt cruisingverksamhet.

Kappseglingskommitténs har kommit igång med arbetet av ett samordnat RiksMästerskap. Och Björn Hägerman har redan varit i kontakt med Nynäshamns kommun för att kunna arrangera RM där 2014. Mötet gav Christel sitt stöd för att arbeta vidare med RM och övriga samarbeten med mål att effektivisera flerskrovsverksamheten i Sverige.

En sådan verksamhet är medlemshantering. Där togs upp flera olika idéer till att skapa ett närmare SCTS mellan medlem och förbund. Detta exempelvis genom starkare regioner som också kan känna stöd från SCTS. Ett annat sätt att skapa bättre kontakt är att vi i styrelsen blir bättre på att se till att enskild medlem känner sig väl mottagen och därefter sedd i SCTS.

Ett uppskattat inslag i årsmötet var när Klabbe Nylöf kom och berättade om sig själv och sina projekt. Bland annat gjorde han reklam för racernas race på Riddarfjärden i september. Då vill Klabbe förutom flerskrovsbåtar även se X35:or och Drakar. Mer om Klabbes framträdande i nästa blad.

Efter Klabbes mycket uppskattade framträdande fortsatte mötesförhandlingarna. Bland annat med både racing- och cruisingsnack. Det gällde Texel Rating och SRS och resan i sommar till IMM 2013 i Warnemündes nya jätte(-fina)-hamn.

Texelsnacket skötte Gabriel med stöd av Christel. Efter kort historiebeskrivning kom Gabriels förslag om att Stockholmsdelen av tävlingskommittén sköter SCTS SRS-arbetet som de gjort tidigare. Däremot när det gällde Texel Rating så var Gabriel tacksam om han får stöd från väst- och sydkusten. Mötet beslöt stödja Gabriels förslag att Anders Roth från Limhamn blir ansvarig för SCTS Texelarbete.

Sista punkten på årsmötets dagordning var Carl-Henrik Posse som presenterade sitt och Marie-Louis Hägermans förslag på eskader till IMM 2013. I nuläget ser planen ut så att eskadern lämnar 08-området den 13 juli för att vara framme i god tid till 25 juli i Warnemünde då IMM 2013 inleds. Mer om det kommer på annan plats i bladet samt på www.multihulls.org.

Bladet är ute

Medlemsbladet är ute nu. Ifall du inte har fått det i brevlådan så beror det antingen på att du inte är medlem eller på att du har glömt att adressändra. Oavsett vilket så går det att åtgärda.

För att bli medlem följer du instruktionerna under fliken ”SCTS -> bli medlem” här ovan samt erlägger medlemsavgiften på 190 kronor till postgiro 50 65 09-9.

Adressändring görs via e-mail till s y l a d y b i r d (at) t e l i a  (punkt) com

Höstmötet

 Jonas Davidson Vitell emottar vandringspriset. Tv sonen Elias (gast) och th Kappseglingskommitténs ordförande Gustaf Winqvist.

SCTS höstmöte som hölls i lördags i Svenska Kryssarklubbens lokaler samlade ett drygt 20 tal medlemmar.

SCTS nya ordförande Christel Nyqvist inledde mötesförhandlingarna, vilka mest kom att handla om webben och föreningens medlemstidning ”Flerskrovsbladet”.
Sammanfattningsvis kan konstateras att styrelsen har ett digert arbete framför sig att hitta rätt ambitionsnivå och arbetsordning.

Efter de mer formella delarna var det dags för Marie-Louise Hägerman, SXKare och trimaranseglare, att presentera SXKs verksamhet som startade redan 1923. Det är nog få seglare genom åren som inte haft en kontakt med SXK på ett eller annat sätt. SXKs arbete är uppskattat och det var en utmärkt presentation.

I sedvanlig ordning på höstmötet presenterades årets SCTS-mästare. SCTS-mästerskapet är en rankingserie för flerskrov som spänner över hela säsongen och där poäng ges för varje besegrad konkurrent i de ingående regattorna.

I år vann Jonas Davidson Vitell med sin Corsair F-27 Märta för andra året i rad, och får således behålla vandringspriset ett år till. Grattis Jonas!

Vi fick vidare ett intressant föredrag från Eva Furhoff och Lennart Pukitis som berättade om sin färd från Grekland till Österjön med sin stora Prout-katamaran. Årets etapp gick från Korsika till Marseille, längs Rhonedalen mot Duisburg. Många praktiska små och stora problem att lösa, men också fina och annorlunda seglingsupplevelser. Medlemmar i SCTS kan läsa mer i kommande nummer av Flerskrovsbladet och få fina tips inför långfärden.

Calle Hennix höll vidare ett föredrag om SeaCart 26-cupen och vi kom till insikt om vilken suverän plattform en race-trimaran är för de företag som vill nå ut med sina budskap på ett kostnadseffektivt sätt i ett positivt sammanhang. En flerskrovsracer är inte bara snabbare och mer spektakulär för annonsörerna, genom de stora skrovytorna har den också mer plats för varumärkesloggor, annonsbudskap mm. Oöverträffad ROI för annonsören, helt enkelt. Vi tackade Calle och sen avslutades mötet efter fyra timmar.

Tack också för gott kaffe och sockerkaka!

SCTS höstmöte lördag 27 oktober kl 13 – 17

Härmed kallas alla nya och gamla medlemmar till SCTS ordinarie Höstmöte.
Kom och säg ditt hjärtas mening om föreningen och dess verksamhet framöver!

Tid: Lördagen den 27/10, klockan 13.00
Plats: Svenska Kryssarklubbens lokaler, Augustendalsvägen 54, 131 52  Nacka Strand

Program
SCTS mästerskapet – prisutdeling
Hemsegling av Prout Catamarn från Medelhavet – Eva Furhoff o Lennart Pukitis
Nya Sea Cart 30 – Calle Hennix
SXK presentation – Marie-Louise Hägerman
SCTS nya hemsida – vad kan den användas till?

Fortsätt läsa ”SCTS höstmöte lördag 27 oktober kl 13 – 17”

Välkommen till nya SCTS

Välkommen till SCTS nya hemsida.

Huvudsyftet med den nya hemsidan är att det ska vara enklare för flera personer att skapa inlägg för att snabbare och oftare kunna publicera relevant information. Dessutom har kommentarer gjorts möjligt för att göra sidan mer levande. Dessutom finns det en ”mini-forum”-funktion (under diskussion på menyn) där fria diskussioner kan föras.

Första gången ni kommenterar måste kommentaren godkännas, vi ska försöka godkänna kommentarer så snabbt som möjligt men ibland kan det förstås ta en stund. Har ni väl fått en kommentar godkänd så kan ni i fortsättningen kommentera direkt utan att invänta godkännande.

Sidan är medvetet väldigt enkel men byggd på ett system som gör det väldigt enkelt att utöka och göra om allt eftersom. Om ni har åsikter eller önskemål får ni väldigt gärna skriva en kommentar.

EDIT: Vi har tagit bort medlemssidorna och möjligheten att logga in, orsaken är att det blev för mycket jobb att hålla alla medlemmar med användarnamn och lösenord. Det login som finns är enbart för de som skriver inlägg och sköter sidan.

Kallelse till SCTS Årsmöte 2012

Härmed kallas alla nya och gamla medlemmar till SCTS ordinarie Årsmöte.

Kom och säg ditt hjärtas mening om föreningen och dess verksamhet framöver!

Tid: Lördagen den 24/3, klockan 13.00
Plats: Tullgårdsgatan 36 i Norra Hammarbyhamnen, Södermalm

Dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare
 4. Frågan om mötets behöriga utlysande
 5. Fastställande av dagordningen och anmälan av övriga frågor
 6. Redovisning av verksamhetsberättelse
 7. Redovisning av ekonomisk berättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
 10. Val av styrelsemedlemmar och funktionärer
 11. Val av revisor
 12. Val av valberedning
 13. Fastställande av årsavgift 2013
 14. Inkomna motioner:
  – Motion till höstmötet angående värvningspremie. Se Flerskrovsbladet 3-2011
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

Alla önskas hjärtligt välkomna!

Styrelsen