Blogg och forum

SCTS Höstmöte 2022 hos Gransegel med Kåre Ljung

SCTS hälsar sina medlemmar till höstmöte, lördagen den 26 november!

Några punkter på programmet;

 • Presentation av Gransegels verksamhet; riggverkstad och segelmakeri
 • Konstruktion och design av flerskrovsbåtar, från A-cattor till 90 fot” Föredrag av Kåre Ljung. Kåre har bland annat konstruerat M-32 och haft ett finger med i design och konstruktion av Seacart 30 mm.
 • Kort om SCTS, kommande aktiviteter och presentation av resultatet av SCTS mästerskapet 2022

Anmäl ditt deltagande, så vi kan möblera för rätt antal deltagare och förbereda rätt mängd fika.
Om du inte är SCTS medlem så säg till så löser vi det på plats.

Ingång sker via Benns tillbehörsbutik.

Just nu är det oklart om vi kommer att ha möjlighet att spela in och/eller sända detta möte digitalt.

Välkomna hälsar SCTS styrelse!

SCTS ÅRSMÖTE 2022

Tid: Onsdagen den 16 Mars 2021, kl. 19:00
Plats: via Teams, länk till mötet erhålls efter registrering via registreringssidan
Detta är ett medlemsmöte endast för medlemmar, medlem blir du enkelt via SCTS.se.
Vi kommer att öppna mötet 1845 vilket gör det möjligt att verifiera att anslutning till mötet fungerar.
Det ska vara möjligt att ansluta via webbrowser, dvs det ska inte vara nödvändigt att Teams är installerad på din enhet. Läs mer om Team och vad som krävs via Microsoft.
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
4. Frågan om mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
6. Redovisning av verksamhetsberättelsen
7. Redovisning av ekonomisk berättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
10. Val av styrelsemedlemmar och funktionärer
11. Val av revisorer
12. Val av valberedning
13. Fastställande av årsavgift 2022
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande och fortsätter med mötets gästföreläsare, Niklas Nordblom

Kappseglingsmöte 2022

Torsdagen den 3/2-2022 hölls årets kappseglingsmöte. Det blev denna gång igen digitalt.

Innehållet var genomgång av regler kring SCTS-cupen, uppdateringar kring SRS och listning av kommande seglingar som intresserar flerskrovsseglare.

Presentationen från mötet finns här

Listan på race för 2022

(Kommer också finnas på Svenska flerskrovsvänner som poll)

Lidingö Runt

14/5

Vårracet TBK

14/5

Ornö Runt

21/5

Öppet hav

20-21/5

Gullviverallyt

26-29/5

Värmdö Multi Edge

10-12/6

Kolfiberrodret

17-18/6

Midsummer Solo Challenge

16-19/6

Gotland runt

30/6-6/7

Pantaenius Bohusracet 2021

30/6-6/7

Bornholm Runt

29-30/7

Robline Solo challenge

13/8

Ingmarsö race TBK

20-21/8

Tjörn runt

20/8

Nordics yacht open

10/9

Granprix

17/9

Värmdö Multi Raid

24/9

Kålö höstkapp

24-25/9

Inbjudan SCTS Kappseglingsmöte 2022

Alla SCTS medlemmar hälsas välkommna till kappseglingsmöte 2022!

Syftet med mötet är att öka antalet startande trimaraner / katamaraner säsongen 2022.

Pga den rådande pandemin och den omfattande smittspridning som fortfarande förekommer, så kommer detta möte att genomföras digitalt endast, via Teams.

Datum och tid: Torsdagen den 3:e februari kl 19:00

Länk för att anmäla och registrera just ditt deltagande
Obs! Anmäl dig redan nu så får du ett mail med kalenderinbjudan samt länk till mötet

Agenda:
 1. Regler och upplägg för SCTS cupen 2022, Niklas 
 2. Intressekoll för regionala cuper
 3. SRS Flerskrov – Uppdatering och nyheter, Gabriel
 4. Kappseglingar 2022, Johan

Välkomna hälsar SCTS styrelse!

Vinnare SCTS-Mästerskapet 2021

Stort grattis till Bertil Claesson med familj som vann SCTS Mästerskapet 2021 med Jena, Corsair 31 1-D.
Familjen Claesson har nu med Jena vunnit SCTS Mästerskapet 4(!) år i rad, ska det bli ett femte?
Fortsättning följer 2022.
Som meddelats tidigare så bygger sammanställningen på en hel del manuellt arbete, om det finns frågor så återkom gärna till SCTS styrelse.

Välkommen till SCTS Höstmöte 2021

Välkommen till SCTS Höstmöte 2021

Tid; Torsdagen den 25 november kl 1900

Plats; via Teams, länk erhålls efter genomförd registrering, SCTS Höstmöte 2021

Övrig information och program;

Programmet för kvällen ser ut som följer, se nedan, vi siktar på att vara klara till kl 2100;

 • Välkommen till SCTS Höstmöte 2021 – Niklas Bergelv, SCTS ordförande 2021

o    lite information gällande kvällens digitala möte

o    kortfattad styrelseinformation, vad har diskuterats på styrelsemöten under året mm.

 • ”Medlemshantering” – Johan Hedlund, styrelsemedlem SCTS, 2021

o    under året har styrelsen haft en grupp som tillsammans med Jan Törnqvist arbetat med processerna kring medlemshanteringen

 • Resultat SCTS-mästerskapet 2021
 • Presentation av SCTS regionala kontaktpersoner

o    Bo Rimgren, Västkusten

o    Lars Johansson, Hanöbukten

o    Hans Wigö, Gävlebukten

 • ”Latest and greatest av coola snören” – Kristian Hertzberg, säljare Teufelberger GesmbH

o    Vant, förstag, internstagning, nät, fall, materialskillader …

 • Avslutning av SCTS Höst möte 2021

Mötet är avsett för SCTS medlemmar, men om du inte är medlem ännu så är du välkommen att gå med i föreningen. Om du blir medlem nu så gäller ditt medlemsskap även för 2022. Du blir enkelt medlem via SCTS.se

IMM flyttas till 2022

Dear International Multihull Sailors,

on Sunday, April 24th we discussed online with few participants the possibilities around our International Multihull Meeting.

Major doubts on holding the Event this Year have been voiced by all parties. We worry to have more cancellations than further registrations for the IMM this summer.

Conclusion: We shift the International Multihull Meeting from 2021 to 2022, but we keep the location Bremerhaven.

New Date for IMM 2022 Bremerhaven will be from July 21st to 24th 2022.

Petter from Norway ensured, that Norway will host the IMM in 2024, the location will be announced in 2022.

We are now busy to inform all registered participants, to update our website and further more. We will keep you posted occasionally by mail.

So far so good, we keep on planning another year for an unforgettable Multihull Meeting in 2022.

For any questions please contact me.

With best regards

Gerd

German Multihull Association

weser-ems@multihull-verein.de

Protokoll årsmöte 2021

Tid: 17 mars 2021, kl. 19:00 förhandlingarna avslutade 20:30
Plats: Zoom meeting
Antal deltagare: ca 25
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare
4. Frågan om mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av dagordningen och anmälan av övriga frågor
6. Redovisning av verksamhetsberättelse
7. Redovisning av ekonomisk berättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
10. Val av styrelsemedlemmar och funktionärer
11. Val av revisor
12. Val av valberedning
13. Fastställande av årsavgift 2022
14. Inkomna motioner
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande och fortsätter med mötets övriga program

Mötesförhandlingar:
1. Mötet öppnades av föreningens ordförande Bosse Svanfeldt
2. Bosse Svanfeldt valdes till mötesordförande och till mötets sekreterare valdes Jan-Erik Palmquist
3. Till rösträknare och tillika att justera protokollen valdes Björn Sjöström och Joseph Nordgren
4. Mötet förklarades behörigen utlyst via mejl, publicerats på hemsidan och Facebook gruppen ”Svenska
flerskrovsvänner”
5. Dagordningen fastställdes
6. Verksamhetsberättelsen för 2020 gicks igenom och godkändes av årsmötet
7. Ekonomisk berättelse – Tomas redogjorde för 2020 års räkenskaper, dokumenten bifogas till protokollet,
och kommer att finnas på SCTS dropbox:
• SCTS ekonomi
• SCTS Lev fakturor 2020
• Revisionsberättelsen för år 2020final
Föreningens ekonomi är god och resultat och balansräkning fastställdes av årsmötet.
8. Revisorernas berättelse lästes upp av Joseph Nordgren.
Räkenskaperna är i sin ordning och utan anmärkning. Revisorerna rekommenderar styrelsen ansvarsfrihet.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades för det gångna året
10. Val av styrelsemedlemmar och funktionärer:
Gabriel presenterade valberedningens förslag enligt följande:

Styrelseposter
Ordförande (1 år) Niklas Bergelv (nyval)
Vice ordförande (2 år) Christer Rygaard nyval (ny roll i styrelsen)
Kassör (2 år) Tomas Eriksson omval (för att komma i takt med stadgarna)
Sekreterare (1 år) Jan-Erik Palmquist omval (för att komma i takt med stadgarna)

Ledamöter (1 år):
Bosse Svanfeldt Nyval (ny roll i styrelsen)
Johan Hedlund Omval
Anders Andermo Nyval (ny roll i styrelsen)
Johan Grim Nyval

Redaktör Flerskrovsbladet
Börje Svedman Omval

Valberedningens förslag följdes och styrelse och funktionärer valdes enhälligt av mötet.
11. Till revisorer valdes Ari Partanen (sammankallande) och Joseph Nordgren samt Jonas Granström som revisorssuppleant
12. Till valberedningen valdes Gabriel von Euler (sammankallande) och Stefan Törnblom
13. Årsavgiften för 2022 fastställdes oförändrad till 250 kr
14. Ingen motion inkommit
15. Under punkten övriga frågor:
• Mötet tackade Thomas Edelstav för hans insatser i styrelsen och arbetet med hemsidan
• Bosse informerade om IMM 2021 som går i Tyskland, hemsida: imm-2021.de
16. Mötets 2021 formella del avslutades av ordföranden

Övriga punkter på programmet

Stefan Törnblom en seglardröm – om sin nydesignade trimaran T28
På äldre dagar tänker han konstruera och optimera sin drömbåt, en spartansk båt för skärgårdssegling men utan större komfort. Båten är tänkt att segla bra för en till två man men även enkel att hantera vid familjesegling. För bekvämlighet tänker Stefan utrusta sittbrunnen med fyra avtagbara textilryggstöd för att sitta bekvämt i hamn i skydd av ett bomtält som hänger i bommen.
Båten ska vara så enkel som möjligt och har fasta balkar, sidoskroven lätt att montera och ta av, fällbara sidoskrov ger vikt och används inte så ofta därför valet. CB blir för övrigt i sidoskroven av typen sticksvärd,
även det en enklare lösning än fällbara. Stefan har valt kolfibermast med överlappande fock som ger bättre fart och höjd i lätt vind. Vilka flygande försegel som behövs är ännu fastställt.
För att få ut bästa prestanda provar Stefan den senaste datatekniken med CFD program för att optimera skrov och CB (”Computational fluid dynamics” där numeriska metoder används för att analysera
strömningsproblem i både luft och under vatten).
Just nu är Stefan i full gång med att skapa solidmodeller som underlag för att fräsa fram pluggar till skrovformar. I nuläget är planen att fem båtar skall byggas sedan blev det tyvärr tyst då Stefan datorn fick slut på batteri.

Mötet avslutat
Mötet tackade Bosse för hans tid som ordförande för SCTS och Bosse lämnade sedan över till Niklas.
Niklas sammankallar den nya styrelsen under nästa vecka.