ÅSS Åland Runt 2008

080317_alandrunt.jpgÅländska Segelsällskapet inbjuder till den familjära kappseglingen ÅLAND RUNT, som seglas i tre etapper 27 juni – 29 juni 2008.

Första etappen Mariehamn – Eckerö/Käringsund ca 21 nm, andra etappen Käringsund – Saltvik/Hamnsundet ca 34 nm
och tredje etappen Hamnsundet – Rödhamn ca 35 nm.

Lys segling för kölbåtar och Multi 2000 segling för flerskrovsbåtar. SCTS hjälper till att ordna mätbrev för Multi 2000, mer info kommer på SCTS hemsida.

Mer info och anmälan på ÅSS hemsida