Gamla nummer av Flerskrovsbladet finns nu på hemsidan under ”SCTS”

Nu ligger Flerskrovsbladet nr 1 från 2007 och fram till 2012 nr 2 under ”SCTS”/”Flerskrovsbladet”. Bland annat blad nr 1 från 2012 med bilder från IMM 2012.

Now the SCTS magazine, Flerskrovsbladet, No 1 from 2007 until 2012 No. 2 on the SCTS website under ”SCTS” / ”Flerskrovsbladet.” Among other Journal 1 from 2012 with images from IMM 2011

Författare: Glenn

Vice ordförande i SCTS. Seglar en 43 fots Belo, en förlängd 39:a, sedan 1998 tillsammans med min hustru Ingmari. Är SCTS representant i stiftelsen Handicat. Bor sedan 1998 i Stockholm. Uppväxt i Karlskrona som också varit min huvudsakliga stationeringsort som marinofficer. Arbetat med Sveriges två senaste IMM, 2001 i Karlskrona och 2011 i Stockholm

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *