SCTS årsmöte 10 mars 2018

Kallelse till SCTS Årsmöte 2018

Härmed kallas alla nya och gamla medlemmar till SCTS ordinarie Årsmöte. Kom och gör din röst hörd!

Tid: Lördagen den 10/3, klockan 16.00

Plats: Restaurang Asahi, Sveavägen 35, Stockholm. Vi kommer att ha eget 

rum i de nedre regionerna

Dagordning Årsmöte:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare
 4. Frågan om mötets behöriga utlysande
 5. Fastställande av dagordningen och anmälan av övriga frågor
 6. Redovisning av verksamhetsberättelse (se lösenordskyddad sida)
 7. Redovisning av ekonomisk berättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
 10. Val av styrelsemedlemmar och funktionärer (valberedningens förslag kommer snart!)
 11. Val av revisor
 12. Val av valberedning
 13. Fastställande av årsavgift 2018
 14. Inkomna motioner (se lösenordsskyddad sida)
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

Alla önskas hjärtligt välkomna!

Styrelsen

Efter mötet så blir det fika och mingel samt lite kortare presentationer, bl.a berättar Gustav Morin om sitt projekt att lätta sin Dragonfly 26, hittills har han plockat ut 80 kg, kan bli en intressant diskussion. Per Engelhardt berättar om sitt mässbesök i Düsseldorf.

Har du bra bilder och kanske nån filmsnutt så ta med en USB sticka.

Senare på kvällen har vi gemensam middag för de som kan och vill. Restaurangen erbjuder en asiatisk buffe’ för 200:- per person. För att få en uppfattning av hur många som vill deltaga i middagen vill vi veta hur många som är intresserade. Skicka ett mail till ordf. anders.andermo@gmail.com

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *