SCTS Sveriges Catamaran och Trimaran Seglare

SCTS ändamål och syfte

 •  Samla och stimulera intresset för segling med flerskrovsbåtar
 • Främja kappsegling med och teknisk utveckling av flerskrovsbåtar
 • Tillvarata svenska flerskrovsseglares intressen och föra deras talan inom och utom landet
 • Följa utvecklingen av flerskrovsseglaresporten i Sverige och så långt som möjligt internationellt samt verka för spridning av dessa informationer till SCTS medlemmar
 •  Övervaka tillämpningen av gällande regler och bestämmelser beträffande klassificering av båtar, handicapsystem och säkerhetsföreskrifter
 • Verka för god flerskrovsanda

Medlemsförmåner

 • Tidskriften Flerskrovsbladet i brevlådan minst två gånger om året
 • Tillgång till äldre nummer av Flerskrovsbladet
 • SCTS-mästerskapet som sammanställer resultat från tävlingar över hela Sverige till en total cup för flerskrovsseglare
 • Hjälp och support för ansökan om mätbrev
 • Reducerat pris för mätbrev inskickade före 31/3
 • Fritt lån av SCTS-vågen för att väga båtar inför mätbrevsansökan. Kan också hyras av icke medlemmar för 500 SEK. Kontakta Anders Andermo på 070-722 49 28
 • Träffar med aktiviteter efter säsong och efterfrågan
 • Höstmöte och årsmöte med intressanta föreläsningar för flerskrovsseglare

Blir medlem här!